ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ЗАЯВА ПРО НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

MARK BRAUS MEDIA (MBM) не тільки керує власними медійними проектами, але також надає консалтингові та медійні послуги організаціям.

MARK BRAUS MEDIA отримуючи від своїх клієнтів інформацію різного характеру, в тому числі комерційну, публічно заявляє, що цінує довіру клієнтів і поводиться з отриманої від них інформацією з усіма можливими заходами. Будь-яка інформація, що отримується компанією від клієнтів, якщо вона є комерційною, тобто характеризує комерційні аспекти діяльності клієнтів, збирається компанією з метою забезпечення виконання зобов'язань компанії по їх обслуговуванню в рамках договірних відносин і для виконання взаємних зобов'язань за відповідними договорами.

Інформація, що отримується MARK BRAUS MEDIA від клієнтів:

• Інформація, яку надає при заповненні форм запитів, зберігається в спеціальних базах даних і використовується для направлення таким користувачам інформаційних матеріалів компанії, якщо раніше таке бажання було недвозначно висловлена. Отримуючи зазначену інформацію від клієнтів, MBM має на увазі, що ця інформація надається добровільно і з урахуванням цієї заяви.
• Інформація, отримана при заповненні анкет, використовується тільки при роботі з клієнтами, котри її надали і ні за яких обставин * не може бути передана третім особам без згоди клієнта. MBM заявляє, що всередині до цієї інформації має доступ обмежене коло співробітників, в обов'язки яких входить аналіз і обробка такої інформації з метою формування пропозицій для клієнта.
• Інформація, що отримується від клієнта при розробці проекту, а також будь-які матеріали та документи розробляються в інтересах клієнта за відповідними договорами, ні за яких обставин * не можуть бути опубліковані або передані третім особам без згоди клієнта.

УВАГА! Інформація про регіон, галузі або ринку, що збирається в ході досліджень в інтересах клієнта при розробці проекту, яка потрапляє при цьому в розпорядження MBM, може бути використана на розсуд MBM, і без будь-яких обмежень, за винятком випадків обмеження зобов'язаннями за відповідними договорами.
 

* Крім випадків, передбачених законами держави, на території якого знаходяться офіси компанії, де ця інформація накопичується.

Доступ до тексту цього Заяви

Ця Заява є загальнодоступним документом, його діюча редакція постійно розміщена на веб-ресурсах компанії MARK BRAUS за адресою http://markbraus.media/privacy/mbm_policy_ua/index.php, доступ до нього ніяким чином не обмежується. Компанія MARK BRAUS залишає за собою право вносити зміни до чинної редакції Заяви і публікувати нову редакцію Заяви через 10 днів після розміщення інформації про майбутню зміну редакції за вищевказаною інтернет-адресою.