ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ЗАЯВА ПРО НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

MARK BRAUS INSTITUTE (MBI) отримуючи від своїх клієнтів інформацію різного характеру, в тому числі комерційну, публічно заявляє, що цінує довіру клієнтів і поводиться з отриманої від них інформацією з усіма можливими заходами. Будь-яка інформація, що отримується інститутом від клієнтів, якщо вона є комерційною, тобто характеризує комерційні аспекти діяльності клієнтів, збирається інститутом з метою забезпечення виконання зобов'язань в рамках договірних відносин і для виконання взаємних зобов'язань за відповідними договорами.

Інформація, що отримується MBI від клієнтів:

• Інформація, яку надає при заповненні форм запитів, зберігається в спеціальних базах даних і використовується для направлення таким користувачам інформаційних матеріалів компанії, якщо раніше таке бажання було недвозначно висловлена. Отримуючи зазначену інформацію від клієнтів, MBI має на увазі, що ця інформація надається добровільно і з урахуванням цієї заяви.
• Інформація, отримана при заповненні анкет, використовується тільки при роботі з клієнтами, котри її надали і ні за яких обставин * не може бути передана третім особам без згоди клієнта. MBI заявляє, що всередині Інститута до цієї інформації має доступ обмежене коло співробітників, в обов'язки яких входить аналіз і обробка такої інформації з метою формування пропозицій для клієнта.
• Інформація, що отримується від клієнта при розробці проекту, а також будь-які матеріали та документи розробляються в інтересах клієнта за відповідними договорами, ні за яких обставин * не можуть бути опубліковані або передані третім особам без згоди клієнта.

УВАГА! Інформація про регіон, галузі або ринку, що збирається в ході досліджень в інтересах клієнта при розробці проекту, яка потрапляє при цьому в розпорядження MBI, може бути використана на розсуд MBI, і без будь-яких обмежень, за винятком випадків обмеження зобов'язаннями за відповідними договорами.
 

* Крім випадків, передбачених законами держави, на території якого знаходяться офіси компанії, де ця інформація накопичується.

Доступ до тексту цього Заяви

Ця Заява є загальнодоступним документом, його діюча редакція постійно розміщена на веб-ресурсах компанії MARK BRAUS за адресою http://markbraus.media/privacy/mbi_policy_ua/index.php, доступ до нього ніяким чином не обмежується. Компанія MARK BRAUS залишає за собою право вносити зміни до чинної редакції Заяви і публікувати нову редакцію Заяви через 10 днів після розміщення інформації про майбутню зміну редакції за вищевказаною інтернет-адресою.